Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Προβολή 12 24 36

2 ευρώ Φιλανδία 2004 Πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης UNC

85,00 
Φιλανδία χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 2 ευρώ, Πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, ημερομηνία 2004.

2 ευρώ Φιλανδία 2006 1η εκατονταετηρίδα από την εισαγωγή της καθολικής και ισότιμης ψηφοφορίας UNC

12,00 
Φιλανδία χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 2 ευρώ, 1η εκατονταετηρίδα από την εισαγωγή της καθολικής και ισότιμης ψηφοφορίας, ημερομηνία 2006.

2 ευρώ Φιλανδία 2007 50η επέτειος Συνθήκης Ρώμης UNC

7,00 
Φιλανδία χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 2 ευρώ, 50η επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης, ημερομηνία 2007.

2 ευρώ Φιλανδία 2009 Λουλούδια UNC

9,00 
Φιλανδία χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 2 ευρώ, λουλούδια, ημερομηνία 2009.

5 ευρώ Φιλανδία 2007 90η επέτειος της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Φινλανδίας UNC

25,00 
Φιλανδικό χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 5 ευρώ, 90η επέτειος της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Φινλανδίας, ημερομηνία 2007.